Математика 6 клас.

Складено до підручника: О.С. Істер Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Генеза, 2014 р. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804).

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год, ІІ семестр – 76 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

І семестр

1

 

Повторення вивченого матеріалу за 5 клас

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

3

 

Дільники та кратні натурального числа

4

 

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

5

 

Ознаки подільності на 3 і 9

6

 

Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники

7

 

Найбільший спільний дільник

8

 

Розв'язування задач і вправ

9

 

Найменше спільне кратне

10

 

Розв'язування задач і вправ

11

 

Узагальнення і систематизація знань

12

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Подільність натуральних чисел»

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (28 год)

13

 

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

14

 

Розв'язування задач і вправ

15

 

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

16

 

Розв'язування задач і вправ

17

 

Додавання та віднімання звичайних дробів

18

 

Розв'язування задач і вправ

19

 

Розв'язування задач і вправ

20

 

Додавання та віднімання мішаних чисел

21

 

Розв'язування задач і вправ

22

 

Розв'язування задач і вправ

23

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу

24

 

Розв'язування задач і вправ

25

 

Узагальнення і систематизація знань.

26

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Додавання та віднімання звичайних дробів»

27

 

Множення звичайних дробів

28

 

Розв'язування задач і вправ

29

 

Розв'язування задач і вправ

30

 

Знаходження дробу від числа

31

 

Розв'язування задач і вправ

32

 

Ділення звичайних дробів

33

 

Розв'язування задач і вправ

34

 

Знаходження числа за його дробом

35

 

Розв'язування задач і вправ

36

 

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

37

 

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

38

 

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

39

 

Узагальнення і систематизація знань.

40

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Множення і ділення звичайних дробів»

41

 

Відношення.

42

 

Розв'язування задач і вправ

43

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

44

 

Розв'язування задач і вправ

45

 

Пряма пропорційна залежність

46

 

Масштаб

47

 

Розв'язування задач і вправ

48

 

Поділ числа у даному відношенні

49

 

Розв'язування задач і вправ

50

 

Розв'язування задач і вправ

51

 

Узагальнення і систематизація знань.

52

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Відношення і пропорції.»

53

 

Обернена пропорційна залежність

54

 

Відсоткове відношення двох чисел

55

 

Розв'язування задач і вправ

56

 

Відсоткові розрахунки

57

 

Коло. Довжина кола

58

 

Круг. Круговий сектор. Площа круга

59

 

Розв'язування задач і вправ

60

 

Стовпчасті та кругові діаграми

61

 

Розв'язування задач і вправ

62

 

Узагальнення і систематизація знань

63

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Коло. Круг. Відсоткові розрахунки»

64

 

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач і вправ