Алгебра 7 клас

У цьому році не викладаю.

 Планування уроків алгебри у 7 класі  на 2015-2016 рік

(70 годин. I семестр — 32 годин, 2 години на тиждень, II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень) Програма: МАТЕМАТИКА. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. //М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков,Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис,М. С. Якір (Зі змінами 2015р.) За підручником: «Алгебра» для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Істер О. С.

 

 

2 семестр - 38 год, 2 год на тиждень

Підручник алгебра 7 клас (Автори: Кравчук, Янченко)

 


уроку

Дата

Зміст програмового матеріалу

примітки

 

 

ЦІЛІ ВИРАЗИ (11  ГОД)

 

 

 

Формули скороченого множення (11)

вивчити

формули

 1.  

 

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів (a+b)2=a2+2ab+b та  (a-b)2=a2-2ab+b 

§ 17през

 1.  

 

Різниця квадратів. а2 — b=(а — b)(а +b ).

§ 18

 1.  

 

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми, квадрата різниці і різниці квадратів.

§ 19през1

през2

 1.  

 

 Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми, квадрата різниці і різниця квадратів.

§ 19

 1.  

 

Різниця  та сума кубів. 

а 3 — b3 =(а — b)( а 2+ а b+b2 ); а 3 + b3 =+ b)( а 2-а b+b2 ).

 

 1.  

 

Застосування формули різниця  та сума кубів.

 

 1.  

 

Використання формул скороченого множення для розкладан­ня многочлена на множники.

 

 1.  

 

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники.

 

 1.  

 

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники.

 

 1.  

 

Застосування різних способів розкладання. многочлена на множники

 

 1.  

 

Контрольна робота №4«Використання формул скороченого множення».

 

 

 

Функції (9 годин)

вивчити таблицю

 1.  

 

Функція. Функціональна залежність між величинами  як математична модель реальних процесів.  

вивчити таблицю

 1.  

 

Способи завдання функції.

 

 1.  

 

Область визначення і область значень функції.

 

 1.  

 

Графік функції

 

 1.  

 

Розв'язування вправ

 

 1.  

 

Лінійна функція, її графік та властивості

вивчити таблицю

 1.  

 

Лінійна функція, її графік та властивості

 

 1.  

 

Розв'язування вправ

 

 1.  

 

Контрольна робота №5 з теми «Функція.»

 

 

 

Лінійні рівняння та їх системи.(13 годин)

вивчити таблицю

 1.  

 

Лінійні рівняння з однією змінною

§1

 1.  

 

Розв’язування лінійних рівнянь.

§1

 1.  

 

Розв’язування лінійних рівнянь.

§3

 1.  

 

Лінійне рів­няння з двома змінними та його графік.

повт §3

 1.  

 

Системи лінійних рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем

вивч.  таблицю

 1.  

 

Спосіб підстановки. Алгоритм розв'язу­вання системи двох лінійних рівнянь спо­собом підстановки

 §4вивч.  таблиця

 1.  

 

Спосіб підстановки

 

 1.  

 

Спосіб додавання. Алгоритм розв'язуван­ня систем двох лінійних рівнянь способом додавання

повт§1-4

 1.  

 

Спосіб додавання.

 

 1.  

 

Лінійне рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач.  Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь.

 

 1.  

 

Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь

 

 1.  

 

Розв'язування задач.

 

 1.  

 

Контрольна робота№6 з теми «Лінійні рівняння та системи».

повт§1-4

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

 

 1.  

 

ПОВТОРЕННЯ. Цілі вирази

повт

 1.  

 

ПОВТОРЕННЯ. Функції

повт

 1.  

 

ПОВТОРЕННЯ. Лінійні рівняння та системи

 

 1.  

 

Підсумкова контрольна робота №7

повт

 1.  

 

Підсумковий урок . Розв’язування задач підвищеної складності

повт

 
   

1 семестр - 32 год, 2 год на тиждень

Підручник алгебра 7 клас (Автори: Кравчук, Янченко)

 

№ уроку

Дата уроку

Теми, види письмових робіт

примітки

   

 І. Повторення вивченого матеріалу за 6 клас

 Цілі вирази (32 год)

 
 1.  
01.09

Перетворення виразів. Повторення відомостей за курс 5-6 класу

 

 1.  
03.09

Повторення відомостей за курс 5-6 класу

 

 1.  
08.09

Вирази зі змінними. Числове значення виразу.

 

 1.  
10.09

Цілі раціональні вирази.

 

 1.  
15.09

Тотожно рівні  вирази. Тотожності

 

 1.  
17.09

Степінь з натуральним показником

 

 1.  
22.09

Властивості степеня з натуральним показником

вивчити табл

 1.  
24.09

Вирази зі степенями. Тотожні

перетворення виразів із степенями

 

 1.  
29.09

Вирази зі степенями. Тотожні перетворення виразів із степенями

 

 1.  
01.10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.  
06.10

Одночлен. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів.

 

 1.  
08.10

Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

 

 1.  
13.10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

 

 1.  
15.10

Контрольна робота №1

 

 1.  
20.10

Корекційна робота. Многочлен.Подібні члени многочлена, їх зведення

 

16.

22.10

Степінь многочлена. Додавання і віднімання многочленів

 

17

10.11

Множення одночлен на многочлен

 

18

12.11

Множення многочлена на многочлен

 

19

17.11

Множення многочлена на многочлен. Розв’язування задач і вправ.

 

20

19.11

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

Матеріали для підготовки 
до контрольної роботи.

21

24.11

Контрольна робота №2

 

22

26.11

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

23

01.12

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

24

03.12

Розкладання многочленів на множники способом групування

 

25

08.12

Розкладання многочленів на множники способом групування

 

26

10.12

Розв’язування задач і вправ

 

27

15.12

Контрольна робота №3

 

28

17.12

Корекційна робота. Квадрат двочлена

 

29. 22.12 Різниця квадратів  

30

24.12

Повторення вивченого матеріалу за І семестр