Алгебра 10

Планування уроків алгебри 10 клас  на 2015-2016 рік, у цьому році не викладаю.

за навчальною програмою «Математика» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічний рівень з сайту МОН 

курс Алгебра і початки аналізу (70 год,  2 год на тиждень) «Алгебра і початки аналізу» підручник для 10 класу ЗНЗ: академічний рівень/ Є. П. Нелін – Х.- Гімназія, 2010


уроку

Дата

Зміст програмового матеріалу

Д/з

Матеріали до уроку

 

 

Функції, рівняння і нерівності. 12

 

 
 1.  

02.09

Множини. Операції над множинами

§1.1 стор14 №4,6

 
 1.  

07.09

Числові множини. Множина дійсних чисел

§1.2 стор27  №4, 6

 
 1.  

09.09

Числові функції. Способи задання числових функцій

§2.1 стор38  №3, 5

 
 1.  

14.09

Властивості функцій.

.

§2.2 стор50  №3

 Презентація парні і непарні функціі.
 1.  

16.09

Властивості і графіки основних видів функцій  

§2.1-2.2 
стор.50  №3
, 5

 
 1.  

21.09

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

§2.3 стор59  №2, 4

 
 1.  

23.09

Обернена функція

§2.1-2.4 стор.66  №2(3), №3

 
 1.  

28.09

Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь       

§3.1 стор80  №4, 7

 
 1.  

30.09

Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь

§3.2 стор89  №2, 4

 
 1.  

05.10

Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів

§4 стор99  №1(2,4), 2(2)

 
 1.  

07.10

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Рівняння і нерівності з параметрами

§8 стор80  №4, 7

 
 1.  

12.10

Контрольна робота № 1  

Розділ 1-2 

 

 

 

Степенева функція. 15

 

 
 1.  

19.10

Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості

§ 10 стор 178 №2, №4

Презентація
 1.  

21.10

Перетворення коренів. Дії над коренями

§ 10 стор 179 №11, №15

 
 1.  

09.11

Функція   та її графік.  

§10

 
 1.  

11.11

Ірраціональні рівняння

§11

табл
 1.  

16.11

Ірраціональні рівняння

§11в.р13

табл
 1.  

18.11

Ірраціональні нерівності. Системи ірраціональних рівнянь

§11в.р.14

табл
 1.  

23.11

Контрольна робота № 2

§10-11,13-14

 
 1.  

25.11

Степінь із раціональним показником та його властивості   

§12.1

 
 1.  

30.11

Степінь із раціональним показником та його властивості   

§12.1

 
 1.  

02.12

Перетворення виразів, які містять степені з раціональними показниками   

§12.1

 
 1.  

07.12

Перетворення виразів, які містять степені з раціональними показниками   

§12.1

 
 1.  

09.12

Степенева функція, її властивості та графік   

§12.2

 
 1.  

14.12

Степенева функція, її властивості та графік

§12.2

Домашня СР
 1.  

16.12

Розв'язування вправ та задач.

§12

 

27.

20.12

Контрольна робота № 3

 

 
28 21.12 Корекційна робота    
         
    Тригонометричні функції.     

 

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій.

 

табл

  29

11.01

Корекційна робота.Радіанне вимірювання кутів

§16

Презентація

  30

13.01

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу  

§17

табл
 31 18.01 Властивості тригонометричних функцій.    §18  

32

20.01

Властивості тригонометричних функцій.   Періодичність функцій. 

§18

33

21.01

Графіки тригонометричних функцій та їх властивості.

§19

 

34

25.01

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

§20

 
35 27.01 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу §20  

 

 

Тригонометричні формули

 

табл

36

08.02

Тригонометричні формули додавання

§21.1 №1,2(парні)

табл

36

10.02

Тригонометричні формули подвійного аргументу

§21.2 №1, 3(парні)

табл

37

 

Формули зведення

§21.3

 

 

 

Формули перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток.Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму  

§21.4

 

 

 

Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу.

§22

 

 

 

Розв'язування задач

розділ3

 

 

 

Контрольна робота № 5

розділ3

 

 

 

Тригонометричні рівняння і нерівності. 16

 

 
 1.  

 

Обернені тригонометричні функції

 

 
 1.  

 

Обернені тригонометричні функції

 

 
 1.  

 

Найпростіші тригонометричні рівняння   

 

 
 1.  

 

Найпростіші тригонометричні рівняння   

 

 
 1.  

 

Найпростіші тригонометричні рівняння   

 

 
 1.  

 

Найпростіші тригонометричні рівняння   

 

 
 1.  

 

Основні способи розв'язання тригонометричних рівнянь

 

 
 1.  

 

Основні способи розв'язання тригонометричних рівнянь

 

 
 1.  

 

Основні способи розв'язання тригонометричних рівнянь

 

 
 1.  

 

Основні способи розв'язання тригонометричних рівнянь

 

 
 1.  

 

Основні способи розв'язання тригонометричних рівнянь

 

 
 1.  

 

Найпростіші тригонометричні нерівності

 

 
 1.  

 

Найпростіші тригонометричні нерівності

 

 
 1.  

 

Найпростіші тригонометричні нерівності

 

 
 1.  

 

Розв'язування вправ

 

 
 1.  

 

Контрольна робота № 6

 

 

 

 

Систематизація та узагальнення, резервний час. 8

 

 
 1.  

 

Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій

 

 
 1.  

 

Повторення поняття рівносильності рівнянь та нерівностей

 

 
 1.  

 

Повторення поняття арифметичного кореня л-го степеня та його властивостей

 

 
 1.  

 

Повторення означення та методів розв'язання ірраціональних рівнянь, ірраціональних нерівностей,

гатиш ірраціональних рівнянь

 

 
 1.  

 

Повторення поняття степеня з раціональним показником та його властивості

 

 
 1.  

 

Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних способів розв'язання  тригонометричних рівнянь і нерівностей

 

 
 1.  

 

Підсумкова контрольна робота

 

 
 1.  

 

Узагальнення вивченого матеріалу