Алгебра 11

Календарно-тематичне планування з алгебри 11 клас  на 2015-2016 рік, у цьому році не викладаю.

за навчальною програмою «Математика» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічний рівень з сайту МОН курс Алгебра і початки аналізу (  105 год,  3 год на тиждень )

«Алгебра і початки аналізу» підручник для 11 класу ЗНЗ: академічний рівень/ Г. П. Бевз – К.- Освіта, 2011

 


уроку

Дата

Зміст програмового матеріалу

К/ть год

Д/з

 

 

І семестр 48 годин

 

 

 

 

Показникова та логарифмічна функції (22 години)

22

 

 1.  

2.09

Функції та їх основні властивості.

 

§1

 1.  

4.09

Степінь із довільним дійсним показником та його властивості

 

§2

 1.  

7.09

Показникова функція, її властивості та графік

 

§3 табл

 1.  

9.09

Застосування властивостей показникової  функції до розв’язування вправ.

 

§1-3

 1.  

1109

Найпростіші показникові рівняння

 

§4

 1.  

14.09

Зведення деяких показникових рівнянь до найпростіших.

 

§4

 1.  

16.09

Розв’язування більш складних показникових рівнянь.

 

§4

 1.  

18.09

Розв’язування найпростіших показникових нерівностей

 

§4

 1.  

21.09

Розв’язування більш складних показникових нерівностей.

 

§4

 1.  

23.09

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

§4

 1.  

25.09

Логарифми та їх властивості

 

§ табл

 1.  

28.09

Логарифми та їх властивості

 

§

 1.  

30.09

Логарифми та їх властивості [Натуральний логарифм]

 

§

 1.  

02.10

Логарифмічна функція, її властивості та графік

 

§

 1.  

05.10

Логарифмічні рівняння

 

§

 1.  

07.10

Логарифмічні рівняння

 

§

 1.  

09.10

Логарифмічні нерівності

 

§ табл

 1.  

12.10

Логарифмічні нерівності

 

§

19

16.10

Розв’язування типових вправ

 

 

20

19.10

Контрольна робота № 3

 

 

 

 

Похідна та ії застосування.

26

 

 

 

Поняття похідної. Обчислення похідних.

13

вивч. табл.

21

21.10

Повторення. Дійсні числа та їх властивості. Модуль дійсного числа.

1

т.№2,6Нелін

22

23.10

Границя послідовності.

1

§9

23

09.11

Неперервність та границя функції

1

§10

24

11.11

Границя функції на нескінченості.

 

§11

25

13.11

Властивості функції, неперервної в точці та на проміжках

 

§12 матеріали

26

16.11

Задачі, що приводять до поняття похідної

1

повт §9-12

 1.  

18.11

Означення похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної.

1

§13,22

 1.  

20.11

Таблиця похідних. Правила обчислення похідних

1

§13-14

30. 23.11 Похідна суми, добутку і частки функції.   §13-14
 1.  

25.11

Розв’язування вправ на знаходження похідних.

1

повт §13-14

 1.  

27.11

Похідна тригонометричних функцій.

1

§15

 1.  

30.11

Розв’язування вправ на знаходження похідних тригонометричних функцій

1

повт.§15

 1.  

02.12

Похідна складеної функції

1

§16

 1.  

04.12

Розв’язування вправ на знаходження похідної складеної функції

 1

§16

 1.  

07.12

Розв’язування вправна обчислення похідних.

1

§13-16

 1.  

09.12

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота.

1

Повт§9-16

 1.  

11.12

Контрольна робота з теми «Поняття похідної. Обчислення похідних.»  

1

Повт§9-16

 

 

Застосування похідної до дослідження функцій {13 годин)

 

 таблиця

 1.  

14.12

Застосування похідної до дослідження функцій

1

§18 табл

 1.  

16.12

Достатня умова зростання (спадання) функції

1

§18

 1.  

 

Розв’язування вправ на знаходження проміжків зростання (спадання) функції

1

Повт §18

 1.  

18.12

Критичні точки функції. Точки екстремуму

1

§19

 1.  

 

Застосування похідної до дослідження функцій. Рівняння дотичної до графіка.

1

Повт §18-19

 1.  

21.12

Застосування  другої похідної до дослідження функцій.

1

§20

 1.  

 

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

1

§21

 1.  

 

Розв’язування задач прикладного змісту

1

§22-23

 1.  

23.12

Контрольна робота № 2  

1

Повт. §18-23

 1.  

25.12

Узагальнення матеріалу, вивченого за І семестр

1

 

 

 

II семестр (57 годин з ущільненням 45)

 

 

 

 

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики (12 годин)

 

 

 1.  

11.01

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.

1

§30 №1089,1097

 1.  

13.01

Перестановки, розміщення, комбінації. Табл Нелін №80-81.

1

§31№1129,№1138

 1.  

15.01

Перестановки, розміщення, комбінації.

1

§32№1167,№1174

 1.  

18.01

Випадкова подія та випадковий дослід. Відносна частота події

1

вивч. таблиц§35

№1259№1268

 

 1.  

 

Класичне означення ймовірності

1

 

 1.  

 

Класичне означення ймовірності

1

 

 1.  

 

Використання комбінаторних схем для обчислення ймовірності

1

 

 1.  

 

Розв’язування задач на обчислення ймовірностей

1

 

 1.  

 

Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка. Вибіркові характеристики

1

 

 1.  

 

Графічне подання інформації про вибірку

1

 

 1.  

 

Розв’язування типових задач

1

 

 1.  

 

Контрольна робота № 4

1

 

 

 

Інтеграл та його застосування (20 годин)

1

 

 1.  

 

Означення первісної

1

 

 1.  

 

Основна властивість первісної. Таблиця первісних

1

 

 1.  

 

Правила знаходження первісних

1

 

 1.  

 

Знаходження первісних, що задовольняють задані початкові умови

1

 

 1.  

 

Розв’язування задач на знаходження первісних

1

 

 1.  

 

Розв’язування задач на знаходження первісних

1

 

 1.  

 

Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

 1.  

 

Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

 1.  

 

Властивості визначених інтегралів

1

 

 1.  

 

Розв’ язування задач на обчислення інтегралів

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач на обчислення інтегралів

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач на обчислення інтегралів

 

 

 1.  

 

Обчислення площ криволінійних трапецій

 

 

 1.  

 

Обчислення площ плоских фігур

 

 

 1.  

 

Обчислення площ плоских фігур

 

 

 1.  

 

Обчислення площ плоских  фігур.

 

 

 1.  

 

[Обчислення об’ємів тіл]

 

 

 1.  

 

Застосування інтеграла до розв’язування

прикладних задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування типових задач

1

 

 1.  

 

Контрольна робота № 5

 

 

 

 

Повторення курсу алгебри та початків аналізу (15 годин)

 

 

 1.  

 

Функції, їх властивості та графіки

 

 

 1.  

 

Степенева функція. Корінь л-го степеня. Степінь із раціональним показником

 

 

 1.  

 

Ірраціональні рівняння та нерівності

 

 

 1.  

 

Тригонометричні функції та їх властивості. Тригонометричні формули

 

 

 1.  

 

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

 

 

 1.  

 

Тригонометричні нерівності

 

 

 1.  

 

Показникова функція

 

 

 1.  

 

Показникові рівняння та нерівності

 

 

 1.  

 

Логарифмічна функція

 

 

 1.  

 

Логарифмічні рівняння та нерівності

 

 

 1.  

 

Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій.

 

 

 1.  

 

Інтеграл та його застосування

 

 

 1.  

 

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

 

 

 1.  

 

Контрольна робота № 6 (підсумкова)

 

 

 1.  

 

Узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри та початків аналізу