Планування уроків алгебри для 8 класу

Складено до підручникаІстер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затвердже­них наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

 (2 год на тиждень год всього 70 год,  у 1семестрі- 32год,; 2 семестр - 38 год.)

Програма для проходження тестів при встановленні обирайте лише модуль студент

Тест на перевірку знання табличного множення


уроку

Дата

Зміст програмового матеріалу

Д/з

 

 

Тема 1. Раціональні вирази 32

 

 

 

І. Дроби. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів (12)

 

1.     

05.09

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу

повторити формули скороч мн.формули

2.     

06.09

Контрольна робота №1 «Діагностична»

повторити розкл. многочленів на множники презпрез1през2

3.     

12.09

Раціо­нальні вирази. Раціо­нальні дроби.

§1 №8, №14

4.     

13.09

Основна властивість раціо­нального дробу. Ско­рочення дробів  

§2 №33, №38

 опрацювати 

 опрацювати теорію

5.     

19.09

Основна властивість раціо­нального дробу. Ско­рочення дробів    

§1-2 №42, №44

 опрацювати теорію

6.     

20.09

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1

§ 1-2 №50, №52

7.     

26.09

Додавання і віднімання раціо­нальних дробів з однаковими знаменниками

§ 3 №64, №70

 опрацювати теорію

8.     

27.09

Додавання і віднімання раціо­нальних дробів із різними знаменниками

    § 4 №89, №91, №95

  опрацювати теорію

9.     

04.10

Додавання і віднімання раціо­нальних дробів із різними знаменниками

§1-4 №109, №113

 опрацювати теорію 

10. 

05.10

Додавання і віднімання раціо­нальних дробів із різними знаменниками. Самостійна робота № 2

§1-4 ДСР стор.35

11. 

12.10

Розв'язування типових вправ

§1-4 ЗДПЗ стор.37-38

12. 

12.10

Контрольна робота № 2 з теми «Дроби. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів». 

    
 §1-4 скласти тест

 

 

II. Множення і ділення дробів. Раціональні рівняння. (10)

 

13. 

01.11

Корекційна робота. Множення раціональних дробів. 

§5 №140, 142(1,3,5)

14. 

02.11

Піднесення раціонального дробу до степеня

§5 №146(3,4), 148(2,4)

повторити формули скороч мн.формули

15. 

08.11

Ділення дробів

 

16. 

09.11

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3

Повт.§5-6  роз'вязати Дср завантажити завдання 

повторити формули скороч мн.формули

17. 

15.11

Тотожні перетворення раціо­нальних виразів

§ 7 №190,193(1,2) Повторити дії з дробами презентація

18. 

16.11

Тотожні перетворення раціо­нальних виразів

§7 №197,193(1-3)

19. 

22.11

Раціональні рівняння. Рівно­сильні рівняння

§8 №232№238

20. 

23.11

Розв'язування раціональних рівнянь. Самостійна робота № 4

Повт. §5-8 ДСР стор. 66

21. 

29.11

Розв'язування типових прав. 

Розібрати класну  роботу  проаналізувати відповіді/

Повт. §5-8

роз'язати завдання для перевірки знань на стор. 68

22. 

30.11

Контрольна робота №3 з теми «Множення і ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів».

Повт. §5-8 скласти тест

 

 

III. Степінь з цілим показником (10)

 

23. 

07.12

Корекційна робота. Степінь із цілим по­казником.

§9 №265, 269(парні)

24. 

12.12

Степінь з цілим від’ємним показником.

§9 №273, 277, вр 285

25.  

13.12

Властивості степеня з цілим по­казником. Самостійна робота № 5

§10 №311,№323

26. 

20.12

Стандартний вигляд числа.

§11 №343№345,353

27. 

21.12

Контрольна робота № 4 з теми «Степінь з цілим показником»

§9-11 скласти тест

28. 

26.12

Корекційна робота. Підведення  підсумків першого семестру.

 §9-11 скласти тест

29. 

10.01

Функція y=k/x  , ії властивості та графік. Самостійна робота №6

 §12№374,380

30. 

11.01

Розв'язування вправ на побудову.

 §12 №385, вр 388

 

 

2 семестр - 2 години на тиждень, всього 38 годин.

 

 

 

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа. 14

 

31. 

17.01

Функція у=x2  та її графік

 §13, 503, 507, вигот загот. параболи

 1.  

18.01

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь

 §14 №531, 535

 1.  

24.01

Арифметичний квадратний корінь

 §14 №539,541,в.р.544

 1.  

25.01

Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

Таблиця дійсні та ірраціональні числа   
§15 №556,558

 1.  

31.01

 Тотожність .  Рівняння x2=a

 §16 №593, в.р.599 (непарні)

 1.  

01.02

 Тотожність .  Рівняння x2=a. Самостійна робота № 7

 §16 №602,607

 1.  

07.02

Розв'язування вправ та рівнянь.

 

 §17 №616, №618

 1.  

08.02

Властивості арифметичного квадратного кореня

 

 §18 №616, 618

 1.  

14.02

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

Повт. §18 №658,660

 1.  

15.02

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

§18 №682,687

 1.  

21.02

Функція у=   , її властивості та графік

§19 №703, №707вр703

 1.  

22.02

Функція у=  , її властивості та графік. Самостійна робота № 8

Повт. §13-19 ДСР
стор 162

 1.  

28.02

Розв'язування типових вправ

Повт. §13-19 ЗПЗ стор.162

 1.  

01.03

Контрольна робота №5 з теми «Квадратні корені. Дійсні числа.»

§13-19 скласти тест

 

 

Тема 3. Квадратні рівняння 18

 

 

07.03

І. Формула коренів квадратного рівняння 8

 

 1.  

14.03

Корекційна робота.
Означення квадратного рівнян­ня. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування

§20 №779

 1.  

15.03

Означення квадратного рівнян­ня. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування. Відеоурок.

§20 №781,785(непарні)

Пройти тест неповні квадратні рівняння

 1.  

21.03

Формула коренів квадратного рівняння. Відеоурок

§21 №815(1,3), 819(1,3)

50

22.03

Теорема Вієта

§22 №836, №841(непарні)

Пройти тест
теорема Вієта.

 1.  

04.04

Теорема Вієта. Самостійна робота № 9

 

 1.  

05.04

Розв'язування типових вправ. Відеоурок.

Повторити §20-22 переглянути Відеоурок.

 1.  

11.04

Контрольна робота № 6  з теми «Квадратні рівняння»

Повторити § 20-22 

 

 

II. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних 9

 

 1.  

12.04

Корекційна робота. Квадратний тричлен та його ко­рені. Відеоурок.

Опрацювати § 21

Відеоурок2

 1.  

 

Квадратний тричлен та його ко­рені. Розкладання квадратного тричлена на множники. Відеоурок.

 

 1.  

 

Розкладання квадратного тричлена на множники

 

 1.  

 

Розв'язування рівнянь, що зво­дяться до квадратних

 

 1.  

 

Розв'язування рівнянь, що зво­дяться до квадратних. Самостійна робота № 10

 

 1.  

 

Квадратне  рівняння як математична модель прикладної задачі

 

 1.  

 

Розв'язування задач за допомо­гою квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних

 

 1.  

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 11

 

 1.  

 

Розв'язування типових вправ

 

 1.  

 

Контрольна робота №7 з теми «Квадратне рівняння як математична модель прикладної задач»

 

 

 

Тема 4. Повторення і системати­зація навчального матеріалу  6

 

 1.  

 

Корекційна робота. Раціо­нальні  вирази.

 

 1.  

 

Квадратні корені. Дійсні числа

 

 1.  

 

Квадратні рівняння і раціональні рівняння

 

 1.  

 

Текстові і прикладні задачі

 

 1.  

 

Підсумкова контрольна робота №8

 

 1.  

 

Підсумковий урок