Алгебра, 9 клас 

Складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2017   згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 (2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

 

1

 

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

 

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

Тема 1. НЕРІВНОСТІ (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·    властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

3

 

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

 

4

 

Почленне додавання і множення нерівностей

 

5

 

Розв’язування задач і вправ

 

6

 

Нерівності зі змінними

 

7

 

Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків  

 

8

 

Розв’язування задач і вправ

 

9

 

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

10

 

Розв’язування задач і вправ

 

11

 

Розв’язування задач і вправ

 

12

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

 

13

 

Розв’язування задач і вправ

 

14

 

Розв’язування задач і вправ

 

15

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

16

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»

 

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (20 год)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+аf (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

17

 

Властивості функції. Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

 

18

 

Розв’язування задач і вправ

 

19

 

Найпростіші перетворення графіків функцій

 

20

 

Розв’язування задач і вправ

 

22

 

Функція у=ax2 +bx+c, а ¹ 0, її графік і властивості 

 

23,24

 

Розв’язування задач і вправ

 

25

 

Узагальнення і систематизація знань

.

26

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Функція. Властивості функції»

 

27

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

28

 

Розв’язування задач і вправ

 

29

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

30

 

Розв’язування задач і вправ

 

31

 

Розв’язування задач і вправ

 

32

 

Підсумковий урок