Геометрія 11

3D моделі-ілюстрації (каркасні) до підручника Біляніна О.Я., Білянін Г.І., Швець В.О. Геометрія 11

Календарно-тематичне планування з геометрії  11 клас за навчальною програмою  для ЗНЗ «Математика» 10-11 класи  на 2015-2016 рік, у цьому році не викладаю.


Академічний рівень. Київ. 2010   (  2 год на тиждень, всього  70 год;  у 1семестрі- 32год, у 2 семестрі - 38 год )

Геометрія : Підручник для 11 класу ЗНЗ:  академічний рівень/ Г. П. Бевз – К.-: Генеза, 2011.


уроку

Дата

Зміст програмового матеріалу

Д/з

 

 

Координати та вектори у просторі (16)

 

1.

 

Прямокутна система координат у просторі

§1

2. 

 

Відстань між точками

§1

3. 

 

Координати середини відрізка

§2

4.

 

Рух у просторі та його властивості. Рівняння прямої, площини та сфери

§3

5.

 

Симетрія в просторі.

 

6.

 

Паралельне перенесення в просторі

 

7.

 

Розв'язування задач

§10 Презентація.

8.

 

Рівняння прямої, площини та сфери.

§11

9.

 

Вектори у просторі. Рівність векторів.

 

10.

 

Операції над векторами в просторі та їх властивості

 

11.

 

Розв'язування задач.

 

12.

 

Колінеарність і компланарність векторів

13.

 

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами.

§13

 1.  

 

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

§14

 1.  

 

Розв'язування типових задач

повт §10-11

Завдання

 1.  

 

Контрольна робота № 1

 

 

 

Многогранники (16)

 

 1.  

 

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути

§15-17

 1.  

 

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники

§18-19 матеріали

 1.  

 

Призма. Пряма і правильна призми

§20

   20

 

Площі бічної та повної поверхні призми. Самостійна робота.

§20
№720, №724

    21.

 

Паралелепіпед. Куб

 

 1.  

 

Піраміда. Правильна піраміда

 

 1.  

 

Піраміда. Правильна піраміда

 

 1.  

 

Площі бічної та повної поверхонь піраміди

 

 1.  

 

Площі бічної та повної поверхонь піраміди

 

 1.  

 

Правильні многогранники

 

 1.  

 

Розв'язування типових задач

 

 1.  

 

Розв'язування типових задач

 

 1.  

 

Контрольна робота № 2

 

 1.  

 

Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі

 

 

 

Тіла обертання (14)

 

 1.  

 

Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи

 § 24-25 №951, 957

табл

 1.  

 

Переріз циліндра площинами

§ 24-25 №955,964 

 1.  

 

Розв'язування задач

§25 №971,961 

 1.  

 

Розв'язування задач

 

 1.  

 

Конус і його елементи

 

 1.  

 

Переріз конуса, паралельний площині основи. Зрізаний конус і його елементи ..

 

 1.  

 

Розв'язування задач

 

 1.  

 

Розв'язування задач

§18

 1.  

 

Куля і сфера

 

 1.  

 

Взаємне розміщення кулі та площини. Переріз кулі площиною

 

 1.  

 

Площина, дотична до сфери

 

 1.  

 

Розв'язування задач

 

 1.  

 

Розв'язування типових задач

 

 1.  

 

Контрольна робота № 3

 

 

 

Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл (14)

 

 1.  

 

Поняття про об'єм тіла. Основні властивості об'ємів. Об'єм паралелепіпеда

 

 1.  

 

Об'єм призми

 

 1.  

 

Об'єм піраміди

 

 1.  

 

Розв'язування задач

 

 1.  

 

Об'єм циліндра

 

 1.  

 

Об'єм конуса

 

 1.  

 

Об'єм кулі

 

 1.  

 

Розв'язування задач

 

 1.  

 

Площа бічної та повної поверхонь циліндра

 

 1.  

 

Площа бічної та повної поверхонь конуса

 

 1.  

 

Площа сфери

 

 1.  

 

Розв'язування задач

 

 1.  

 

Розв'язування типових задач

 

 1.  

 

Контрольна робота № 4

 

 

 

Повторення та узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач (10)

 

 1.  

 

Повторення теми «Взаємне розміщення прямих і площин у просторі»

 

 1.  

 

Повторення понять відстаней та кутів у просторі

 

 1.  

 

 Повторення понять прямокутних координаті векторів у просторі

 

 1.  

 

Повторення означення та властивостей тіл обертання

 

 1.  

 

Розв'язування задач

 

 1.  

 

Повторення означення та властивостей основних видів многогранників

 

 1.  

 

Підсумкова контрольна робота№ 5

 

 1.  

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 1.  

 

Підготовка до ДПА

 

 1.  

 

Підготовка до ДПА