Планування уроків геометрії для 8 класу

 

Складено до підручника: Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно із чинною навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з ураху­ванням змін, затверджених наказом МОН України від 29 .05.2015 № 585).

(2 год на тиждень год всього70 год,  у 1семестрі - 32 год.; 2 семестр - 38 год.)


уроку

Дата

Тема уроку

Д/з

 

 

1 семестр - 2 години на тиждень, всього 32 години.

 

 

 

Тема 1. Чотирикутники (22 год)

 

 

 

 Чотирикутники та їхні властивості (10)

 

1.      

01.09

Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 7-го класу

стор. 196-204
№2, №6 ст.205 

2.      

07.09

Контрольна робота №1 «Діагностична»

стор. 196-204

3.      

08.09

Чотирикутник і його елементи. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника

§1, №6, №13, №19

4.      

14.09

Паралелограм і його властивості

§2, №43(1,2), №48, №56

5.      

15.09

Паралелограм і §  , №, № властивості й ознаки.

§1-2, №60, №69

6.      

21.09

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1.

§1-2, №67, №71

7.      

22.09

Прямокутник і його властивості.

§3, №80, №83(пр); №88, №89 

8.      

28.09

Ромб і його властивості.

§4, №126, №135

9.      

29.09

Ромб і його властивості. Квадрат і його властивості

§5, №160, №172

10.  

05.10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 2..

§1-5 ДСРстор.36

11.  

06.10

Розв’язування задач.

§ 1-5, Здпз стор. 37-38

12.  

11.10

Контрольна робота № 2 за темою «Чотирикутники та їхні властивості » 

 § 1-5

 

 

Середня лінія трикутника. Трапеція.  Вписані й описані чотирикутники (12)

 

13.  

13.10

Корекційна  робота. Трапеція. Види трапеції.

§6
№203, 205

14.  

27.10

Трапеція. Розв’язування задач.

§ 6

№215, 218

15.  

02.11

Центральні і вписані кути.

§7
№232, 237

16.  

04.11

Вписані та описані чотирикутники.

§8 №259(пр),

№255, 257

17.  

09.11

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3

Повт §7-8

розібрати СР

№261, №263

18.  

 

Теорема Фалеса. Середні лінія трикутника.

 

19.  

 

Середня лінія трапеції

 

20.  

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №4

 

21.  

 

Розв’язування задач.

 

22.  

 

Контрольна робота № 3 з теми «Середня лінія трикутника. Трапеція.  Вписані й описані чотирикутники»

 

 

 

Тема 2. Подібність трикутників. (10)

 

23.  

 

Корекційна  робота. Узагальнена теорема Фалеса.

 

24.  

 

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників.

 

25.  

 

Ознаки подібності трикутників. Самостійна робота № 5

 

  1.  

 

Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

 

  1.  

 

Властивість бісектриси трикутника

 

  1.  

 

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

 

  1.  

 

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач. Самостійна робота № 6

 

  1.  

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

  1.  

 

Контрольна робота №4 з теми « Подібність трикутників»

 

  1.  

 

Корекційна  робота. Підсумковий урок. Узагальнення матеріалу, вивче­ного за І семестр