Геометрія, 9 клас

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)

№ уроку

Дата

 

Тема уроку

 

Примітки

І семестр

 

 1.  

 

Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 8-го класу

 

 1.  

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (8 год)

 1.  

 

Синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°

 

 1.  

 

Відстань між точками із заданими координатами. Координати середини відрізка

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Рівняння фігури. Рівняння кола

 

 1.  

 

Рівняння прямої

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.  

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Координати на площині»

 

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ (12 год)

 1.  

 

Поняття вектора. Модуль і напрям вектора

презентація

 1.  

 

Рівність векторів. Координати вектора

 

 1.  

 

Додавання і віднімання векторів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Множення вектора на число. Колінеарні вектори

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Скалярний добуток векторів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Векторний метод

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.  

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Вектори на площині»

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (14 год)

 1.  

 

Теорема косинусів

 

 1.  

 

Теорема синусів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування трикутників

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Формули для знаходження площі трикутника

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

   

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (10 год)

 
   

Правильний многокутник, його види та властивості

 
   

Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола

 
   

Розв’язування задач і вправ

 
   

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин

 
   

Розв’язування задач і вправ

 
   

Розв’язування задач і вправ

 
   

Розв’язування задач і вправ

 
   

Розв’язування задач і вправ

 
   

Узагальнення і систематизація знань

 
    Контрольна робота № 5 за темою: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»  
   

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ (7 год)

 
    Переміщення і його властивості. Рівність фігур  
    Симетрія відносно точки. Онлайн урок.  
    Симетрія відносно прямої  
    Розв’язування задач і вправ  
    Паралельне перенесення. Поворот  
    Розв’язування задач і вправ  
    Узагальнення і систематизація знань  
    Контрольна робота № 6 за темою: «Геометричні переміщення»  
    Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (17 год)