Cайт дистанційного вивчення інформатики  http://dystosvita.mdl2.com/

У 2016-2017 н.р. інформатика у Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів викладатиметься у наступних класах:

початкова школа: 2, 3, 4 ;

середня школа: 5  за оновленою програмою; 6, 7, 8 курс інформатики - за програмою "Інформатика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, інваріантна складова з 2013-2014 н.р.) Програма надрукована в збірнику "Математика. Інформатика 5-9 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів." Відповідальний за випуск: Гладковський Р.В. Видавничий дім " Освіта";

старша школа 9 курс інформатики - Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова). Скачати 

- старша школа 10, 11 курс інформатики - за програмою Програма для академічного рівня  10-11 клас Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівеньакадемічний. Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться по 1 годині в 10 та по 2 в 11 класі (Опубліковано на сайті МОН та в збірнику). Програма розміщена у "Інформатика. Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки”. Рекомендовано МОН України Лист №1/11-4927 від 10.08.06. (Київ, Видавнича група BHV, 2009)".

 

Не заплановано факультативів, бо в класі працють лише 7 компьютерів, жоден клас максимально 27 учнів на уроки інформатики не ділиться! 

Програма курсу за вибором «Основи створення комп'ютерних презентацій» (І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко) Скачати 

Деякі матеріали до вивчення тем спецкурсу "Основи створення комп'ютерних презентацій" (потокові презентації) матеріали знайдено в мережі .