Основи створення комп’ютерних презентацій

 

№ уроку

Тема уроку

Дата проведення

 

Розділ 1: Створення презентацій у середовищі Microsoft PowerPoint (12 год.)

 

 1.  

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

08.09

 1.  

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

15.09

 1.  

Практична робота №1. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту.

22.09

 1.  

Практична робота №2. Робота зі слайдами презентації.

29.09

 1.  

Використання графічного редактора, вбудованого в середовище розробки презентацій. Креслення графічних об’єктів.. Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки. Створення малюнків з кривих і ламаних.

6.10

 1.  

Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

13.10

 1.  

Практична робота №3. Створення графічних об’єктів у презентації.

20.10

 1.  

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

10.11

 1.  

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти змінення слайдів.

17.11

 1.  

Практична робота №4. Анімація в слайдових презентаціях.

24.11

 1.  

Використання гіперпосилань та кнопок дії.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів.

01.12

 1.  

Практична робота №5. Друк і публікація презентацій.

08.12

 

Розділ 2: Мультимедійні презентації в середовищі Microsoft Producer (2 год.)

 

 1.  

Джерела мультимедійної інформації й технології Microsoft, призначені для її обробки.

Огляд середовища й об’єкти Microsoft Producer.

Розроблення плану презентації Microsoft Producer.

Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.

Додавання відеоефектів та переходів.

Застосування шаблонів презентації.

15.12

 1.  

Практична робота №6. Створення мультимедійних презентацій.

22.12

 

Розділ 3: Розробка Flash-презентацій (15 год.)

 

 1.  

Середовище Flash, основні поняття: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

 

 1.  

Створення першої презентації засобами Flash, створення Flash документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд.

 

 1.  

Практична робота №7. Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації.

 

 1.  

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом.

 

 1.  

Практична робота №8. Використання символів у презентаціях.

 

 1.  

Практична робота №9. Створення й імпортування графічних об’єктів.

 

 1.  

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки, функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.

 

 1.  

Практична робота №10. Інтерактивність у Flash-презентаціях.

 

 1.  

Створення анімації, покадрова анімація, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів.

 

 1.  

Створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

 

 1.  

Практична робота №11. Основні типи анімації у презентаціях Flash.

 

 1.  

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.

 

 1.  

Практична робота №12. Використання додаткових анімаційних ефектів.

 

 1.  

Використання звуку в презентаціях, робота зі звуком в середовищі Flash, синхронізація звуку з анімацією, керування звуком.

 

 1.  

Практична робота №13. Озвучення презентацій.

 

 

Розділ 4: Оформлення й показ презентацій (2 год.)

 

 1.  

Принципи стильового оформлення презентацій.

Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу презентацій.

 

 1.  

Планування та елементи дизайну презентацій. Принципи структурування інформації та її розміщення на слайдах.

Мистецтво публічного виступу. Основні правила, яких має дотримуватися доповідач.

 

 

Розділ 5: Захист і обговорення курсових проектів (2 год.)

 

 1.  

Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення і аналіз проектів.

 

 1.  

Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення і аналіз проектів.