До уроків у 7 класі

Планування уроків  інформатики у 7 класі

(за підручником Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — Видавничий дім «Освіта», 2015. — 192 с.)

Відправляти роботи на dmitrovka.school@ukr.net

№ з/п

Дата проведення

Зміст уроку

Д/з

за підручником

Примітка

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 5-6-й клас (1 год)

1 05.09 Правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером Робота з програмами  навчального призначення.  Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки

 Вивчити §1 

зареєструвати поштову скриньку на ukr.net

завд. 2 стор. 12

Електронне листування (4 год.) +1 год.  матеріали до розділу

2 12.09  Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання

Вивчити §2 

завд. 2 стор. 16

 

відправ листа на адресу dmitrovka.school@ukr.net

3 19.09 Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.

Вивчити §3

завд. 1-2
стор. 26

4 26.09

Розв’язування компетентністних задач.

 Вивчити §5

стор. 30-34

створи презентацію про "Смайлики в електроних листах"
5 04.10

Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли.

Тестування з теми: "Електронне листування"

Вивчити §4

28-29

 
   

 

 

 

Моделювання (3 год.) +1 год+1 год.  матеріали до розділу

6 11.10

Поняття моделі. Поняття предметної галузі

Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми

Вивчити §6

36-45

розв'язати ребус

7 01.11

Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей

Вивчити §7

46-55

 
8 08.11

Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах

Вивчити §8

55-58

 
9 15.11

Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.

Вивчити §9

59-70

Опрацювати презентацію, створити родинне дерево
10 22.11

Розв’язування компетентністних задач

Вивчити §10

71-74

 

Алгоритми з повторенням і розгалуженням (9  год.) +1 год. матеріали до розділу

11 29.11

Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження.

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше»

Вивчити §11

76-83

 
12 12.12.

Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Вивчити §12

84-92

 
13 13.12

Практична робота 3. Складання та виконання алгоритмів з повторенням

Вивчити §13

93-95

 
14 20.12 Алгоритми з розгалуженням

Вивчити §14

96-104

 
    ІІ семестр    
15 10.01

Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі Скретч.

Вивчити §14

96-104

 
16

17.01

 

 Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі Скретч. Практична робота 4. Складання та виконання  алгоритмів із розгалуженням

Вивчити §15

105-118

Скачати файли:

 ліс; привид-дослідник; транспорт

17 24.01

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців середовищі Скретч

Вивчити §16

119-129

 
18 31.01

Практична робота №5.  Складання та виконання  алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч

Вивчити §18

130-132

 

 

07.02

Розв’язування задач

Вивчити §19 133-138

Помічник
  14.02 Залік з теми. Тестування.    

Табличний процесор (8 год.) +1 год.  матеріали до розділу

19 21.02

Таблиці, електронні таблиці

Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Відкривання, перегляд  і збереження електронної книги.

Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора

140-149

 
20 28.02

Адресація в середовищі  табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони.

Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних

150-162

 
21 07.03

Типи даних: число, текст, формула. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

163-173

 
22 14.03

Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

174-177

 
23 21.03

Стовпчасті та секторні діаграми, їх  об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі

178-190

Продажі

 
24 04/04

Практична робота 7. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі

191-194

Матеріали до практичної Клімат Кієва, День школяра, Пустелі, проїзд
25  

Опрацювання числових даних за алгоритмом.

Правила запису формул у табличному процесорі

Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні

Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max

195-206

 
26  

Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

207-210

Успішність, міста, калорійність, вірш
27  

Розв’язування задач

211-214

Софіївка

29-34

 

Виконання індивідуальних навчальних проектів

215-220

 

35

 

Узагальнення і систематизація вивченого у 7-му клас